Badania genetyczne

Poprzez przeprowadzenie badań chromosomów zawierających informacje genetyczną można określić niektóre choroby, które mogłyby być przeniesiona na materiał genetyczny płodu. Oznaki tych chorób mogą się pojawić już w macicy lub dopiero po narodzeniu dziecka. Niekiedy mogą doprowadzić do seryjnego obumierania zarodków, co stanowi przesłankę do zastosowania leczenia metodami wspomaganej reprodukcji.

Aktualizowane: 18.06.2010

Jesteś specjalistą? Dodaj opis tego zabiegu. Opis musi być zgodny z zasadami naszego portalu. Do opisu zostanie załączona Twoja wizytówka odsyłająca do prezentacji Zobacz przykładowy fragment opisu i przeczytaj warunki.
Specjaliści w Twojej okolicy